Ondernemerscoöperatie Oranje Energie opgericht om van de “ieder voor zich ad hoc fase”naar de “samen vooruit”-versnellingsfase van de energietransitie te gaan. Wij zijn een onafhankelijke sociale onderneming met verschillende partners. Met het doel Amsterdam, Nederland en de wereld (in die volgorde) op schone, veilige en eerlijke energie te krijgen.

Dit doen we door:

1. Het energiesysteem bestuderen en overzien

2. Interventies doen

3. Kennis delen en leren

4. Successen en lessen vieren

Waarom?

De wereld is te warm, dus zien we droogtes en bosbranden. Ook is er meer vocht in de lucht en waardoor we hevige buien en overstromingen zien. Dit leidt onder andere tot mislukte oogsten, natuurrampen en klimaatvluchtelingen. We hoeven de komende generaties niet met de gevolgen van de opwarming van de wereld op te zadelen. De oplossing is voor handen! Schone energie.