Team en Partners

Team Oranje Energie is een team in beweging.

Als Amsterdam 750 jaar bestaat, op 27 oktober 2025, is Amsterdam koploper schone energie. Dan bestaat ons team uit zo’n 7500 koploper, 100 energiecommissarissen, 15 hubs, en 50 (of 300!?) energiecoöperaties en een heleboel mensen die het mogelijk hebben gemaakt.

De teams zijn in volle gang, rond het schoolenergieproject, online en offline 02025, gebiedsenergie met energiecommissarissen, volwaardig werk en ons Fonds op naam. Het bestaat uit o.a. Marjolijn Bronkhuyzen, Willem Draaisma, Isabella Jansen, John van Gelder (en anderen, via consortium 02025) en Pauline Westendorp. Dit team heeft als doel ‘Schone Energie als Banenmotor’, zie Projecten elders op deze site: 30.000 woningen op schone energie, 3000 banen in 10 gebieden in Amsterdam.

Oranje Energie heeft 2 meewerkende bestuursleden: Pauline Westendorp en Dirk de Jager.

De Raad van Toezicht olv Jacqueline Cramer komt vier keer per jaar bijeen. Leden zijn Marcia Sookha, Ted Zwietering, Gjalt Annega en Fleur de Roos.

Partners:

Alle partners sinds 2018: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Alliander, Hogeschool van Amsterdam, Powerpeers, Gemeente Amsterdam, Stadsdelen Zuidoost en Oost, Provincie Noord-Holland, Kamer van Koophandel Amsterdam, particuliere fondsen, DOEN/Loterijen, Erasmus/ Drift, Barbazip, Green Bean Solutions, NEWNRG, Energiecoöperatie Zuiderlicht, Consortium House of Skills, Amsterdam Economic Board, de zes leden van het Consortium 02025 De Kandidatenmarkt, DWA, Twynstra Gudde, Tertium, Vandejong en John van Gelder Advies. 

Nieuwste partner is Rabobank.