Team versterken?

Wil je ook de versnellingsfase van de energietransitie in gaan? Wij zijn een onafhankelijke, sociale onderneming met vele partners. Met het doel Amsterdam, Nederland en de wereld (in die volgorde) op schone, veilige en eerlijke energie te krijgen.

Functieomschrijving:

We zoeken een assistent Energiecommissaris per direct voor 32 uur in de week. Wil je meer weten? Mail Pauline@oranjeenergie.nl .

Waarom bestaat Oranje Energie?

Het is structureel te warm op de wereld, een soort koorts, dus zien we uitdroging en bosbranden. Door de met ruim 1 graad Celsius gestegen gemiddelde temperatuur van de wereld, is er meer verdampt water in de lucht waardoor we heviger buien en overstromingen zien. Dit leidt onder andere tot mislukte oogsten waardoor mensen naar de steden trekken, wat leidt tot spanningen en zo tot een toenemend aantal (klimaat)vluchtelingen. Het goede nieuws: we hoeven de komende generaties niet met de gevolgen van de opwarming van de wereld op te zadelen. De oplossing is voor handen! Schone energie. Dus geen CO2 uitstoot meer die de deken om de aarde nog dikker maakt. Zo simpel is het. En Amsterdammers wijzen de weg.

Ambitie

Onze ambitie: in 2025 zijn we koploper schone energie. En dat kan! Tenminste, als we nu flink vaart maken en de handen ineen slaan. Samen bereiken we veel meer in de realisatie van een toekomstbestendig en florerend Amsterdam. We beginnen in eigen huis of kantoor, onze buren doen mee, we ondersteunen onze scholen, kantoren en sportclubs, en zo zijn onze wijken over op schone energie. Stap voor stap innoveren we door de wil, de creativiteit en de daadkracht van de Amsterdammers te benutten: open kennis te delen en alle krachten in het netwerk te bundelen. Samen gaat het ons lukken !

Team Oranje Energie is een team in beweging.  En bestaat uit een groot netwerk. Vanuit het Olympisch Stadion werkt een een team van 5 tot 35 mensen onder het bestuur van Pauline Westendorp en Marjolijn Bronkhuyzen aan het realiseren van de missie Amsterdam Koploper Schone Energie in 2025.

Bel gerust voor vragen: Pauline 06-54723019